اخبار بهنوش

« اطلاعیه »
« اطلاعیه »

دایر بودن فروشگاه عرضه مستقیم شرکت بهنوش ایران در ایام نوروز

28 اسفند 1398 اخبار عمومی
30 1
25 اسفند 1398 اخبار عمومی
27 0
 جشن تکلیف
جشن تکلیف

مراسم جشن تکلیف فرزندان پرسنل شرکت بهنوش ایران

21 اسفند 1398 اخبار اختصاصی
48 2
معارفه مدیریت عامل شرکت بهنوش ایران
معارفه مدیریت عامل شرکت بهنوش ایران

جناب آقای مهندس محمد مهدی برقراری به سمت مدیریت عاملی شرکت بهنوش ایران منصوب گردید.

8 بهمن 1398 اخبار اختصاصی
272 4