لیوانی 200 سی سی

بدون گاز - نعناء
  • کلسیم
    کلسیم:دارد
  • چربی
    چربی:خیلی پایین
  • پروتئین
    پروتئین:دارد