سینرژی

سینرژی 
تامین انرژی مصرفی در کارهای سخت فکری و فیزیکی ، محرک ، افزایش شادابی ، رفع خستگی ، تقویت حافظه ، حاوی انواع ویتامینهای مفید B و C .