دادلی

حدود 3/2 وزن بدن انسان را آب تشکیل می دهد ، آب برای روند فیزیولوژیک هضم ، جذب و دفع ضروری بوده و قسمت اعظم نیاز بدن به آب و رفع تشنگی از طریق مایعات تامین می شود . نوشابه ایراندا ، نوشیدنی گازداری است که با خواص فوق العاده خود می تواند بهترین انتخاب برای تامین نیاز روزانه به مایعات باشد .

خواص نوشابه ایراندا :

  • بدون شکر و حاوی قند میوه
  • گازدار و کمک کننده به هضم غذا
  • برطرف کننده تشنگی

مواد اصلی تشکیل نوشابه ایراندا :

  • حاوی شربت فروکتوز (قند میوه) به جای شکر .
  • حاوی طعم دهنده های طبیعی .
  • آب گازدار .

انواع بسته بندی