استارت

تولد محصولی جدید با نام "استارت" در شرکت بهنوش ایران
این نوشابه باعث تامین انرژی مصرفی در کارهای سخت فکری و فیزیکی ، محرک ، افزایش شادابی ، رفع خستگی ، تقویت حافظه ، حاوی انواع ویتامین های مفید B , C  می باشد.