• زبان / Language :
 • #
 • #
 • #

دپارتمان

 • هیئیت مدیره
  • مدیر عامل
   • رئیست دفتر مدیر عامل
    حسابرس داخلی
    • مدیریت کارخانه تابعه
     مدیر اداری و منابع انسانی
     مدیری مالی
     مدیر انبارها
     مدیری فنی
     مدیر تولید
     مدیر فرآوری
     مدیر برنامه ریزی
     مدیر انفورماتیک
     مدیر تحقیق و توسعه
     مدیر فروش
     مدیریت بازرگانی خارجی
     مدیریت بازرگانی ذاخلی
     مدیر محیط زیست و انرژی
     مدیر کنترل کیفیت
     مدیر تضمین کیفیت
     مدیر روابط عمومی
     مدیر پروژه