• زبان / Language :
  • #
  • #
  • #

فرم استخدام

فرم استخدام
  • عنوان شغلی مورد نیاز:
  • ارسال رزومه: حداکثر سایز مجاز برای تصویر 257*257 پیکسل با حجم 100 کیلوبایت می باشد. فرمت مجاز jpg , png
  • ارسال تصویر: حداکثر سایز مجاز برای تصویر 257*257 پیکسل با حجم 100 کیلوبایت می باشد. فرمت مجاز jpg , png