• زبان / Language :
 • #
 • #
 • #

معرفی اعضای هیئت مدیره

  • سمت: عضو هیات مدیره
  • نام و نام خانوادگی: اژدر اژدری
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: عضو هیات مدیره
  • نام و نام خانوادگی: مهدی جمالی
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره
  • نام و نام خانوادگی: کاووس سلیمی
  • تحصیلات: فوق لیسانس MBA
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک: k.salimi@behnoushiran.com
  • سمت: رئیس هیات مدیره
  • نام و نام خانوادگی: مسعود غلامی
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: عضو هیات مدیره
  • نام و نام خانوادگی: حامد نوری کلخوران
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک: